Número de telèfon

624 71 87 67

Correu electrònic

saharahorta@yahoo.es

Horari

Dill - Div: 9h a 19h

·· Fer-se càrrec de l’infant durant aquest dos mesos

·· Portar durant el mes de juliol l’infant al casal esportiu organitzat per SH

·· Passar les revisions mèdiques planificades

·· Participar en els actes que es convoquin a nivell de Catalunya i Ciutat