Número de telèfon

624 71 87 67

Correu electrònic

saharahorta@yahoo.es

Horari

Dill - Div: 9h a 19h

·· Gestionar la tutela dels menors que assumeix el Front Polisario.

·· Assumir el cost del viatge.

·· Fer el lliurament de la targeta sanitària de la Seguretat Social.

·· Planificar les revisions mèdiques.

·· Contractar una assegurança de Responsabilitat Civil.

·· Donar recolzament a les famílies i suport per la realització de les activitats.

·· Organitzar i subvencionar el casal esportiu.