Número de telèfon

624 71 87 67

Correu electrònic

saharahorta@yahoo.es

Horari

Dill - Div: 9h a 19h

La situació actual dels centres educatius dels campaments de Refugiats Sahrauís és precària, falten mitjans per facilitar l’educació dels infants i formació a tot el professorat per tal de saber-los utilitzar. Una de les mancances més evidents és la falta d’ordinadors amb connexió a Internet, una eina que permet obrir una finestra al món.

És per aquest motiu que des de l’Associació Sàhara Horta s’han engegat el projecte ‘Un ordinador per a cada escola’, amb l’objectiu final de formar tot el professorat sahrauí i proveir amb ordinadors el total d’escoles que hi ha als campaments, n’hi ha un total de vint-i-sis de primària i dotze de secundària.

Aquest projecte s’ha creat amb un doble objectiu pedagògic: als Campaments Sahrauís, la segona llengua que estudien els alumnes és el castellà i, a les escoles catalanes, hi ha una part fonamental d’educació en valors, solidaritat, interculturalitat i respecte. Per tant, l’objectiu era connectar aquestes dues realitats per crear un aprenentatge i un benefici tant pels estudiants sahrauís, com pels catalans.