Número de telèfon

624 71 87 67

Correu electrònic

saharahorta@yahoo.es

Horari

Dill - Div: 9h a 19h

El Departament d’anestesiologia, reanimació i tractament del dolor de l’Hospital Universitari Dexeus ha establert un acord de col·laboració amb ACAPS, la Federació d’Associacions Catalanes d’Amics del Poble Sahrauí, mitjançant el qual un metge procedent dels campaments de refugiats del Sàhara s’ha format en les competències bàsiques de l’especialitat d’anestesiologia durant un període de 3 mesos. És un projecte de Responsabilitat Social Corporativa que compta amb el suport de l’Hospital Universitari Dexeus i de la Fundació Quirón Salud.

L’objectiu ha estat l’adquisició de competències bàsiques per a poder realitzar anestèsia en cirurgies programades de baixa complexitat i assistir al suport vital en la urgència quirúrgica. El Dr. Mahmud ha adquirit coneixements teòric- pràctics i ha desenvolupat habilitats tècniques relacionades amb accessos vasculars, control de la via aèria i anestèsia regional. La seva formació assistencial s’ha desenvolupat en totes les àrees de l’Hospital –quiròfans centrals, cirurgia major ambulatòria i àrea obstètrica- sempre sota la tutela i supervisió de un anestesiòleg adjunt.

La col·laboració de Sàhara Horta ha consistit en l’acolliment del metge a casa nostra durant aquest tres mesos, oferint-li l’acompanyament i suport logístic en el dia a dia, per tal de facilitar-li l’estada permetin-li concentrar-se en la seva capacitació i formació.